Medewerkers van der Zwan volgen workshop MVO

dabbeUncategorized

Picture1Afgelopen jaar (2017) hebben alle medewerkers van Rederij van der Zwan tijdens een reeks workshops gediscussieerd over verschillende onderwerpen die gerelateerd zijn aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In onderling overleg tussen rederij van der Zwan en Stichting ProSea werd er een programma gemaakt waarbij de thema’s mariene ecologie, visserijbeheer, afval, maatschappelijke acceptatie en communicatie centraal stonden.
MVO binnen de visserij
Zeker binnen de visserijsector (h)erkent men in toenemende mate het belang van de ecologische en maatschappelijke aspecten voor de continuïteit van het bedrijf. Goede ecologische prestaties zijn een randvoorwaarde voor een visserijbedrijf om te kunnen bestaan. Gezonde, productieve visbestanden vormen het fundament van ieder visserijbedrijf en de Nederlandse visserijsector probeert ook steeds meer bij te dragen aan bijvoorbeeld het verzamelen van onderzoeksgegevens voor het verbeteren van het beheer van de Europese visbestanden.
Workshops
Tijdens de workshops gingen de deelnemers met elkaar in discussie over diverse onderwerpen zoals het imago van de visserij. ‘’Deze discussies leverden waardevolle input op” aldus Tim Haasnoot van Stichting ProSea. Daarnaast kregen medewerkers ook de mogelijkheid tijdens de workshop om hun kennis en ervaring met elkaar te delen. Het bracht collega’s van diverse afdelingen met elkaar in contact. De workshops hebben bij alle medewerkers een goede basiskennis van MVO gelegd, welke positief bij zal dragen aan hun werkzaamheden binnen de rederij.

Picture12