DutchSail

dabbeUncategorized

Augustus 2021
W. van der Zwan & Zn BV steunt de activiteiten van DutchSail. DutchSail is gevestigd in de
Scheveningse haven en heeft tot doel om (zee) zeilcampagnes te stimuleren en faciliteren, gericht
op de jeugd, duurzaamheid, veiligheid en innovatie. Hiertoe heeft DutchSail ook een kennis – en
innovatieprogramma opgezet waarin onder andere de effecten van plastic, windmolens, getij en
stromingen op de Noordzee in beeld worden gebracht. Topprestaties en een duurzame
leefomgeving op de Noordzee gaan hand in hand. Dat herkennen wij en willen wij stimuleren en
daarom steunen wij DutchSail. Zie de bijlage voor meer informatie over de activiteiten van Dutch
Sail.